Aktualności


Komunikat z załącznikami

26‑06‑2017 07:54:03

dnia 30 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Radomsko odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Radomsko.

Proponowany porządek posiedzenia w załączeniu do komunikatu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

23‑06‑2017 08:44:40

Informujemy, że od dnia 17 czerwca 2017 r. zaczęły obowiązywać zmienione zasady usuwania drzew i krzewów
2 czerwca 2017 roku ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Najważniejszą zmianą dla osób fizycznych, wprowadzoną przez nowelizację, jest ograniczenie swobodnej wycinki, którą do tej pory można było prowadzić na nieruchomościach stanowiących ich własność pod warunkiem, że wycinka nie była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na wycinkę drzew i krzewów z prywatnej posesji nadal nie będzie potrzebne uzyskanie zezwolenia, jednakże obowiązkowe będzie dokonanie w Urzędzie Gminy zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa. Nie dotyczy to krzewów.

Konieczność zgłoszenia będzie dotyczyła zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm będzie przekraczał:
- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.


Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy;
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;
- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (jego lokalizację).
W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy dokona oględzin drzewa, z których sporządzi protokół.

Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że Wójt Gminy nie wniesie sprzeciwu w formie wydania decyzji administracyjnej.

Co ważne, jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.


Sprzeciw może zostać wniesiony w przypadku lokalizacji drzewa:
- na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- na terenach objętych formami ochrony przyrody oraz spełniającego kryteria do uznania go za pomnik przyrody.
Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej za 1 cm obwodu drzewa mierzonego na wysokości 130 cm.
Należy również zwrócić uwagę, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, to Wójt Gminy, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.


Wycinka drzew z nieruchomości będącej we władaniu innych podmiotów
W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych podmiotów lub usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew zależał będzie od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm (wcześniej była to wysokość 130 cm).
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody zezwolenie będzie trzeba uzyskać w przypadku usuwania drzew, których obwód na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał:
-80cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
-65cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
-50cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Niezależnie od tego, czy istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli w zasięgu oddziaływań prac związanych z wycinką drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie gatunków chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zakazów zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w tym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).
Pamiętajmy, że ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego mieszkańca, dlatego też prosimy o rozważne podejmowanie decyzji w sprawie wycinki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na obecność zwierząt bytujących w koronie drzew i krzewów usuwanych, ale także rosnących w bliskim sąsiedztwie.
Zaleca się aby usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli od połowy października do końca lutego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ostrzeżenie meteorologiczne

23‑06‑2017 07:38:30

OSTRZEŻENIE Nr 27
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 00:00 dnia 23.06.2017 do godz. 12:00 dnia 23.06.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Lech Buchert
Godzina i data wydania: godz. 13:25 dnia 22.06.2017
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 lodzkie od 00:00/23.06 do 12:00/23.06.2017 deszcz 40 mm, porywy 90 km/h, grad

(źródło: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Szacowanie szkód w uprawach rolnych

13‑06‑2017 11:33:13

Informujemy, iż Urząd Gminy Radomsko uruchamia procedury związane z szacowaniem szkód w uprawach rolnych spowodowane przez grad i deszcz nawalny, które wystąpiły w dniu 6 czerwca 2017r. na terenie gminy Radomsko.

Wypełnione wnioski należy składać w tutejszym Urzędzie (pok. nr 4) do dnia 23 czerwca br.

Wnioski do pobrania:

http://lodzkie.eu/data/other/wniosek_rolnika_o_oszacowanie_szkod_prze_2.pdf

http://lodzkie.eu/data/other/oswiadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw_i_p.pdf

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

07‑06‑2017 11:55:18
Informacja
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

06‑06‑2017 07:42:31
OSTRZEŻENIE Nr 24
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 14:00 dnia 06.06.2017 do godz. 02:00 dnia 07.06.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Lech Buchert
Godzina i data wydania: godz. 06:50 dnia 06.06.2017
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 lodzkie od 14:00/06.06 do 02:00/07.06.2017 deszcz 40 mm, porywy 90 km/h, grad
(źródło: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ostrzeżenie meteorologiczne

30‑05‑2017 12:24:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

25‑05‑2017 13:21:54

dnia 30 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Radomsko odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Radomsko

Proponowany porządek posiedzenia w załączeniu do komunikatu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ostrzeżenie meteorologiczne

15‑05‑2017 13:16:53

OSTRZEŻENIE Nr 21
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 12:30 dnia 15.05.2017 do godz. 22:00 dnia 15.05.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami burz z opadami deszczu do 25 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Barbara Wrzesińska
Godzina i data wydania: godz. 12:00 dnia 15.05.2017
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 lodzkie od 12:30/15.05 do 22:00/15.05.2017 deszcz do 25 mm, porywy do 60 km/h, grad

(źródło: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

12‑05‑2017 14:26:49

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne szkolenia pn. „Ocena oddziaływania na środowisko – zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko (ooś) obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.”. Szkolenia są skierowane do potencjalnych beneficjentów RPO WŁ.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:
•    23 maja 2017 r. w godz. 8:30-17:00 w sali konferencyjnej na XVII piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi,
•    24 maja 2017 r. w godz. 8:30-17:00 w sali konferencyjnej na XVII piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

Poniżej link do strony

http://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/1701-bezplatne-szkolenia-z-oceny-oddzialywania-na-srodowisko

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 234 Numer strony: 3  4  5  6  7  .. 24
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  21‑12‑2007 10:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  21‑12‑2007 10:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2018 07:51:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie