Aktualności


Informacja

30‑03‑2018 11:41:49

W dniu 28 marca br. w Urzędzie Gminy Radomsko odbyła się uroczystość, podczas której doceniono i nagrodzono młodzież z Gminy Radomsko za wybitne osiągnięcia w roku 2017. 

Wójt Gminy Radomsko Marian Zaborowski wręczył nagrody w dwóch kategoriach:

I Nagrody za osiągnięcia sportowe otrzymały uczennice gimnazjum przy Publicznej Szkole Podstawowej w Strzałkowie: 

- Wiktoria Fronczyk – za zajęcie I miejsca w Otwartych Mistrzostwach Europy Taekwondo  w Częstochowie w walce light contact  kobiet + 57 kg  i   I miejsca w walce semi contact  kobiet + 165 cm. 

- Wioletta Bartodziej – za zajęcie I miejsca w biegu sztafetowym 4 x 100 m  w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Łodzi.

 - Justyna  Woźnicka –za zajęcie I miejsca  w biegu na 100 m oraz I miejsca w sztafecie 4 x 100 m w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików  w Łodzi. 

II Nagrodę za osiągnięcia artystyczne otrzymał:

- Michał Makowski- uczeń klasy trzeciej gimnazjum przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dziepółci – za znaczący debiut artystyczny o zasięgu krajowym i międzynarodowym tj. udział w pierwszej  edycji ogólnopolskiego programu „The Voice Kids” emitowanego w TVP 2 oraz IV miejsca na festiwalu „The Malta International Festiwal 2017”.

Przedstawiciel Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „STRZAŁKÓW” Daniel Wróblewski wręczył Wójtowi Gminy Radomsko Marianowi Zaborowskiemu Podziękowanie za udzieloną pomoc i wsparcie działalności klubu w latach 2013-2017.

1

2

3

4

5

6

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dot. usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomsko

27‑03‑2018 10:56:09

Urząd Gminy Radomsko informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem w 2018 r. wyrobów zawierających azbest ze swoich nieruchomości położonych na terenie Gminy Radomsko o możliwości składania wniosków o dofinansowanie. Wnioski w terminie do dnia 30.04.2018 r. należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Radomsko w pokoju nr 4, w godzinach 7.30-15.30.

Preferowane będą wnioski dotyczące nieruchomości, na których wyroby zawierające azbest składowane są w formie odpadu. W przypadku, gdy azbestowe pokrycie nadal znajduje się na dachu, właściciel powinien dokonać niezbędnych formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania zmiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Radomsku jako organie prawno-budowlanym.

Osoby zainteresowane utylizacją i transportem wyrobów azbestowych mogą pobrać wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 4 (nowa część budynku, I piętro) w dni robocze w godzinach 7.30-15.30 lub ze strony internetowej www.bip.gmina-radomsko.pl w zakładce:

 Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia.

Odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców nastąpi pod warunkiem udzielenia dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i po wyłonieniu firmy zajmującej się odbiorem.

Zasady finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomsko określa uchwała nr XIV/101/2016 Rady Gminy Radomsko z dn. 22 marca 2016 r. dostępna na stronie internetowej www.bip.gmina-radomsko.pl w zakładce: Prawo lokalne » Uchwały » Rejestr uchwał kadencji 2014-2018.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WYPALANIA TRAW

19‑03‑2018 14:36:13

W związku z trwającym okresem wiosennym przypominamy o zakazie wypalania roślinności na polach, łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie torfowisk i trzcin. Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione. Jest to jeden z  najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska naturalnego.

Wypalanie roślinności powoduje wielkie szkody w środowisku:

- wypalanie traw powoduje wyjaławianie gleby, niszczenie pożytecznych owadów, co w konsekwencji powoduje obniżenie plonów roślin,

- płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m. in. bażantów, zajęcy, saren,

- w płomieniach ginie wiele pożytecznych zwierząt, m. in. żaby, krety, jeże, zające, lisy, nornice, ryjówki, a także dżdżownice, które użyźniają glebę, pająki, wije i inne owady,

- pożary wywołane podpalaniem traw są głównym i najczęstszym zagrożeniem dla naszych lasów, ogień szybko rozprzestrzenia się na duże połacie cennych drzewostanów,

- pożary wywołane przez podpalaczy mogą przenieść się do zabudowań mieszkalnych, co powoduje duże niebezpieczeństwo zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt,

- w pożarach giną ptaki oraz niszczone są miejsca lęgowe wielu ptaków gnieżdżących się na ziemi lub w strefie krzewów,

- giną zwierzęta domowe i leśne, które przypadkowo znajdują się w zasięgu pożaru,

- powstający dym podczas wypalania roślinności w pobliżu dróg może być przyczyną wypadków samochodowych.

Wypalania traw i wszelkiej roślinności zabraniają:

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U.  z 2018 r, poz. 142);

ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r, poz. 788);

zgodnie z art. 82 § 3 i 4 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity: Dz. U.  z 2015r, poz. 1094):

Każdy, kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – PODLEGA KARZE ARESZTU LUB GRZYWNY

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ostrzeżenie meteorologiczne - opady śniegu, zawieje/zamiecie śnieżne

16‑03‑2018 11:08:16

OSTRZEŻENIE Nr 7
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady śniegu/1, Zawieje/zamiecie śnieżne/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 13:00 dnia 16.03.2018 do godz. 04:00 dnia 17.03.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym
 Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 15 cm, jedynie w
powiatach północnych poniżej 5 cm. Jednocześnie prognozuje się wiatr
 średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 60 km/h, z
północnego wschodu, powodujący w dzień zawieje a w nocy również zamieci
 śnieżne.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Opady śniegu 80%, Zawieje/zamiecie
śnieżne 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Marek Pruchniewicz
Godzina i data wydania: godz. 18:45 dnia 15.03.2018
Wiadomość SMS:
IMGW-PIB OSTRZEGA: SNIEG/1 lodzkie od 13:00/16.03 do 04:00/17.03.2018
przyrost pokrywy od 5 cm do 15 cm
IMGW-PIB OSTRZEGA: ZAMIEC SNIEZNA/1 lodzkie od 13:00/16.03 do
04:00/17.03.2018 wiatr NE, predkosc do 30 km/h, porywy do 60 km/h

(źródło: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

03‑03‑2018 15:45:36

dnia 9 marca 2018 r. (piątek) o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Radomsko, ul. Piłsudskiego 34 odbędzie się
XXXII Sesja Rady Gminy Radomsko

Proponowany porządek posiedzenia w załączniku do komunikatu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiana czasu ważności ostrzeżenia meteorologicznego nr 6 – silny mróz!

02‑03‑2018 11:35:06

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 6 wydanego dnia 24.02.2018 o godz. 23:25
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny mróz/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 07:30 dnia 02.03.2018 do godz. 10:00 dnia 03.03.2018
Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16°C do -14°C,
lokalnie do -18°C. Temperatura maksymalna w dzień od -8°C do -6°C. Wiatr o
średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Szewczak
Godzina i data wydania: godz. 07:23 dnia 02.03.2018
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 lodzkie od 07:30/02.03 do
10:00/03.03.2018 temp.min -18 st., temp.maks -6 st., wiatr 10-20 km/h

(źródło: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ostrzeżenie meteorologiczne

26‑02‑2018 08:42:19

OSTRZEŻENIE Nr 6
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny mróz/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 01:00 dnia 25.02.2018 do godz. 10:00 dnia 02.03.2018
Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15°C do -13°C, lokalnie do -18°C. Temperatura maksymalna w dzień od -9°C do -6°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 20 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrzesińska Godzina i data wydania: godz. 23:25 dnia 24.02.2018 Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 lodzkie od 01:00/25.02 do
10:00/02.03.2018 temp.min -18 st., temp.maks -6 st., wiatr 5-20 km/h


(źródło: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

23‑02‑2018 13:12:42

dnia 26 lutego 2018  r. (poniedziałek)  o godz. 9 00 w siedzibie Urzędu Gminy Radomsko, ul. Piłsudskiego 34 odbędzie się XXXI (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Radomsko.

Proponowany porządek posiedzenia w załączniku do komunikatu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie JPK_VAT

23‑02‑2018 10:20:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja LGD

19‑02‑2018 10:16:50

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” działająca na terenie gmin:
Gidle, Ładzice, Kluczewsko, Kobiele Wielkie, Koniecpol, Moskorzew, Radków, Radomsko, Secemin, Włoszczowa, Żytno.
Ogłasza nabór wniosków nr 1/2018/G
i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie: 1.1.4 Marketing gospodarczy regionu

 

Dokumenty konkursowe są do pobrania pod adresem: www.lgd-region-wloszczowa.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 286 Numer strony: 3  4  5  6  7  .. 29
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  21‑12‑2007 10:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  21‑12‑2007 10:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑08‑2018 09:45:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie