Gospodarka odpadami


INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI

KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RADOMSKO


Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radomsko

Od dnia 1 lipca 2015 r. odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Radomsko zajmuje się podmiot wybrany w drodze postępowania przetargowego, a mianowicie:
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Radomsku przy ul. Stara Droga 85


Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
 

Miejscem zagospodarowania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku

 • zmieszanych odpadów komunalnych,
 • odpadów zielonych,
 • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Radomsko jest:

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
z siedzibą w Płoszowie gm. Radomsko ul. Jeżynowa 40


Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony jest przez
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedziba w Radomsku przy ul. Stara Droga 85

 

Punkt zlokalizowany jest w:

1. 97- 500 Radomsko m. Płoszów, ul. Jeżynowa 40

mieszkańcy gminy Radomsko:

 1. Opakowania po chemikaliach
 2. Zużyte baterie i akumulatory
 3. Zużyte opony
 4. Zużyty sprzęt elektryczno- elektroniczny
 5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 6. Szkło
 7. Papier, makulatura
 8. Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale
 9. Przeterminowane leki
 10. Odpady budowlane i rozbiórkowe
 

II. Godziny przyjęcia odpadów :
 

 1. Poniedziałek / piątek 6:00 - 18:00
 2. Sobota 7:00 - 12:00


Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 r.

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 77,64%
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 30,00%
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 93,00%
 

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

WOREK NIEBIESKI

 

 

TU WRZUCAMY

TU NIE WRZUCAMY

Gazety, czasopisma, katalogi

Zabrudzonego i tłustego papieru

Papier szkolny i biurowy

Papieru z folią, ręczników papierowych

Torebki i worki papierowe

Papieru do pieczenia i faxowego, kartonów po mleku i napojach

Papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami

Papieru przebitkowego (rachunki, faktury), papieru woskowego, pieluch jednorazowych,

Artykułów higienicznych (np. chusteczki, papier toaletowy)

Worków po cemencie, klejach budowlanych, zaprawach murarskich, tapet, zdjęć

WOREK ŻÓŁTY

 

 

 

TU WRZUCAMY

TU NIE WRZUCAMY

Butelki i puszki po napojach (najlepiej zgniecione)

Butelek i pojemników z zawartością, tworzyw sztucznych piankowych

Butelki po płynach do mycia, opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach

Butelek i pojemników po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych)

Plastikowe zakrętki, zakrętki do słoików folia aluminiowa

Opakowań po lekach, strzykawek, szczoteczek do zębów, podpasek, pampersów, styropianu, wkładów do zniczy

Plastikowe torebki, worki, reklamówki, folie za wyjątkiem rolniczych, puszki po konserwach

Butelek po płynach chłodniczych

Plastikowe koszyki po owocach

Pojemników po wyrobach garmażeryjnych

Tetrapaki, czyli opakowania po sokach, napojach i mleku

Zabawek, styropianu, wykładzin dywanowych, worków po nawozach,

Drobny złom żelazny i metale kolorowe

Sprzętu AGD

Kapsle, pojemniki po produktach mlecznych (kefir, śmietana, mleko - opłukane),doniczki plastykowe, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych (np. deska do krojenia, tace)

Puszek po farbach, lakierach, baterii, jednorazowych naczyń i sztućców, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, opakowania po aerozolach

 

WOREK ZIELONY

 

 

TU WRZUCAMY

TU NIE WRZUCAMY

Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności

Szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki

Butelki po napojach alkoholowych

Luster, szkła okiennego, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych

Szklane opakowania po kosmetykach

Reflektorów, izolatorów, szkła żaroodpornego, doniczek, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb samochodowych

 

WOREK BRĄZOWY

TU WRZUCAMY

TU NIE WRZUCAMY

Resztki żywności 

trawy,liści,gałęzi

odpady po owocach i warzywach

skorupki jajek

resztek folii,metalu

plastikowych opakowań

fusy kawy i herbaty 

obierki 

gazet, popiołu, pieluch

 

POJEMNIK Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

(NA ODPADY ZMIESZANE LUB POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA)

 

 

 

TU WRZUCAMY

TU NIE WRZUCAMY

Wyroby piankowe, niewielkie kawałki wykładzin dywanowych, zabawki, jednorazowe naczynia i sztućce plastikowe, opakowania po płynach chłodniczych, strzykawki, szczoteczki do zębów, podpaski, pampersy, pieluchy jednorazowe, tubki po kosmetykach, kalki, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, wytłaczanki po jajkach, papier toaletowy, zdjęcia, papier woskowy, klejach budowlanych, fajans, porcelana, ceramika, doniczki, kryształ, kieliszki, szklanki, lustra, pojemniki szklane po lekach, pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, folie do pieczenia, zabrudzony i tłusty papier, butelki po oleju spożywczym, flamastry, mazaki

Plastikowych opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, olejach silnikowych, smarach, kineskopów, termometrów, świetlówek, zużytych żarówek, zużytych akumulatorów, baterii, lekarstw

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Obowiązek złożenia deklaracji, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych wynika wprost z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póź. zm.)
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
02‑07‑2015 08:20:42
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  14‑03‑2013 11:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  14‑03‑2013 11:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑01‑2018 12:40:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie