Ogłoszenia


Zawiadomienie o czynnościach

10‑05‑2018 13:29:28
wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, pomiarze do zasiedzenia części nieruchomości opisanej jako działka nr 352/2 obręb Szczepocice Prywatne gm. Radomsko
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o rozliczeniu dotacji

25‑01‑2018 13:49:40

             Wójt Gminy Radomsko działając na podstawie § 14 Uchwały Nr XXVIII/201/2013 Rady Gminy Radomsko z dnia 13 września 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Radomsko informuje, że w roku 2017 z budżetu gminy udzielona została dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii Miłosierdzia Bożego w Dziepółci, z siedzibą Dziepółć 96a.

              Dotacja w wysokości 12 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/169/2017 Rady Gminy Radomsko z dnia 30 maja 2017 roku przyznana została  „na dofinansowanie remontu kościoła parafialnego w Dziepółci polegającego na wykonaniu nowej powłoki malarskiej pokrycia dachowego i wymianie orynnowania oraz ujednoliceniu kolorystyki fragmentów elewacji” -  zabytku wpisanego do rejestru  decyzją nr WUOZ-R.5140.99.2014.WD z dnia 25.09.2014 r. pod numerem A/155. Na podstawie zawartej w dniu 6 czerwca 2017 r. umowy  Nr RUM.0040/2017 oraz złożonego w dniu 12 grudnia 2017 r. sprawozdania z wykonania zadania uznaje się, że Dotowany zgodnie z przeznaczeniem wykorzystał środki w wysokości 11 739,17 zł.  

 

 

                                                                                       Wójt Gminy Radomsko

                                                                               (-) mgr inż. Marian Zaborowski

 

 

Radomsko, dnia 12 stycznia 2018 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

08‑12‑2017 16:10:14

Wójt Gminy Radomsko informuje, że na podstawie zawartej w dniu 11.09.2017 r. z Powiatem Radomszczańskim umowy o dotację, Gmina Radomsko otrzymała od Powiatu Radomszczańskiego pomoc finansową na dofinansowanie zadania p.n.: „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Strzałkowie” w kwocie 76 000,00 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł 159 900,00 zł.

 

                 Wójt Gminy Radomsko

(-) mgr inż. Marian Zaborowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
328KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie z dnia 29.06.2017 r.

31‑05‑2017 10:28:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

23‑03‑2017 11:18:30
IR-IV.4100.1.2017
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dot. usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomsko

03‑03‑2017 13:55:19

Urząd Gminy Radomsko informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem w 2017 r. wyrobów zawierających azbest ze swoich nieruchomości położonych na terenie Gminy Radomsko o możliwości składania wniosków o dofinansowanie. Wnioski w terminie do dnia 31.03.2017 r. należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Radomsko w pokoju nr 4, w godzinach 7.30-15.30.

W przypadku, gdy azbestowe pokrycie nadal znajduje się na dachu, właściciel powinien dokonać niezbędnych formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania zmiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Radomsku jako organie prawno-budowlanym.

Osoby zainteresowane utylizacją i transportem wyrobów azbestowych mogą pobrać wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 4 (nowa część budynku, I piętro) w dni robocze w godzinach 7.30-15.30 lub ze strony internetowej www.bip.gmina-radomsko.pl w zakładce:

 Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia.

Odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców nastąpi pod warunkiem udzielenia dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i po wyłonieniu firmy zajmującej się odbiorem.

Zasady finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomsko określa uchwała nr XIV/101/2016 Rady Gminy Radomsko z dn. 22 marca 2016 r. dostępna na stronie internetowej www.bip.gmina-radomsko.pl w zakładce: Prawo lokalne » Uchwały » Rejestr uchwał kadencji 2014-2018.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o rozliczeniu dotacji

15‑02‑2017 13:01:20

Wójt Gminy Radomsko działając na podstawie § 14 Uchwały Nr XXVIII/201/2013 Rady Gminy Radomsko z dnia 13 września 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Radomsko informuje, że w roku 2016 z budżetu gminy udzielona została dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii Miłosierdzia Bożego w Dziepółci, z siedzibą Dziepółć 96a.

              Dotacja w wysokości 12 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XV/108/2016 Rady Gminy Radomsko z dnia 17 czerwca 2016 roku przyznana została  „na dofinansowanie remontu wieżyczek oraz attyki kościoła parafialnego” -  zabytku wpisanego do rejestru  decyzją nr WUOZ-R.5140.99.2014.WD z dnia 25.09.2014 r. pod numerem A/155  i   zgodnie z umową z dnia 24 sierpnia 2016 r. Nr RUM.0029/2016 – środki w wysokości 12 000,00 zł  (słownie złotych: dwanaście tysięcy) zostały wykorzystane w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

 

 

Wójt Gminy Radomsko

(-) mgr inż. Marian Zaborowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biura Powiatowego w Radomsku

18‑11‑2016 14:52:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 46 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  26‑04‑2012 13:25:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2018 13:30:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive