Wójt GminyMarian Zaborowski
Wójt Gminy
Imię:
Marian
Nazwisko:
Zaborowski
Tytuł:
mgr inż.
Email:
sekretariat@gmina-radomsko.pl
Telefon:
(044) 6832707
Fax:
(044) 6851360
Opis:
Wójt wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów określających kompetencje Wójta:
  • jest Kierownikiem urzędu w rozumieniu Kodeksu Pracy,
  • jest Szefem obrony cywilnej,
Do kompetencji i zadań Wójta należy:
  • kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
  • reprezentowanie gminy na zewnątrz.
  • wydawanie decyzji administracyjnych, oraz upoważnień do wydawania w jego imieniu tych decyzji,
  • wykonywanie funkcji pracodawcy bezpośredniego w stosunku dopracowników Urzędu,
  • zatrudnianie i zwalnianie oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierownikówgminnych jednostek organizacyjnych
  • przedkładanie radzie projektów uchwał w sprawach należących do jej właściwości i określanie sposobu wykonania uchwał , w tym budżetowych oraz gospodarowania mieniem komunalnym,
  • odpowiada za całość gospodarki finansowej Gminy

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  13‑12‑2007 11:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2007 11:36:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive