Skarbnik GminyKatarzyna Rabenda
Skarbnik Gminy
Imię:
Katarzyna
Nazwisko:
Rabenda
Email:
skarbnik@gmina-radomsko.pl
Telefon:
446834033
Fax:
446851360
Opis:
Skarbnik Gminy jest głównym księgowym Urzędu Gminy a do jego obowiązków w szczególności należy:
 • opracowanie projektu budżetu gminy i jego układu wykonawczego,
 • opracowanie harmonogramu realizacji dochodów nadzór nad wydatkami budżetu Gminy,
 • wykonywanie budżetu Gminy zgodnie z uchwałą Rady,
 • zapewnienie bankowej obsługi budżetu poprzezprzygotowywanie i przeprowadzanie wyboru banku przez Radę w trybie przepisów o zamówieniach publicznych,
 • przygotowywanie propozycji lokowania przez Wójta wolnych środków budżetowych na rachunkach w banku,
 • bieżący nadzór nad wykonywaniem budżetu i gospodarki finansowej gminy,
 • sporządzanie sprawozdań , nadzór nad realizacjąbudżetu,
 • nadzór i kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych,
 • podejmowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
 • bilansowanie finansowych potrzeb gminy z dochodami własnymii zasilającymi,
 • współpraca z RIO i Urzędem Skarbowym,
 • czuwanie nad powierzonym mieniem gminnym oraz prawidłowością jego wykorzystania,
 • przestrzeganie ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, ustawy o zamówieniach publicznych i tajemnicy skarbowej,
 • wnioskowanie w zakresie ustalenia wysokości opłat i podatków lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 • kontrasygnata czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych
 • wykonywanie obowiązków i ponoszenieo dpowiedzialności w zakresie:
a/ prowadzeniarachunkowości,
b/ wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
c/ dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych ifinansowych z planem finansowym,
d/ dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelnościdokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
e/ opracowywania projektów przepisów wewnętrznychdotyczących zakładowego planu kont, obiegu dokumentówksięgowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
 • zapewnianie terminowego ściągania należności budżetowych

Skarbnik bezpośrednio nadzoruje Referat Finansowy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  13‑12‑2007 13:24:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2007 13:24:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive