Raport o stanie gminy


Informacja

07‑06‑2022 11:10:36
Dokumenty:
Plik pdf Wzór zgłoszenia do udziału w debacie.pdf
07‑06‑2022 11:13:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Raport o stanie Gminy Radomsko - 2021.pdf
07‑06‑2022 11:13:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja - zgłoszenia udziału w debacie nad raportem o stanie gminy.pdf
07‑06‑2022 11:13:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja

10‑06‑2021 15:03:49

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), Wójt Gminy Radomsko przedstawił Radzie Gminy Radomsko raport o stanie gminy za rok 2020. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji na której podejmowana
jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę.

Debata nad raportem o stanie Gminy Radomsko za 2020 rok

odbędzie się podczas sesji absolutoryjnej Rady Gminy Radomsko. Informacja o terminie sesji absolutoryjnej zostanie podana w terminie zgodnym z zapisami Statutu Gminy Radomsko.

W debacie nad raportem o stanie gminy będą mogli wziąć udział nie tylko radni, ale również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany będzie do złożenia Przewodniczącemu Rady Gminy Radomsko (wzór zgłoszenia w załączeniu) pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Zgłoszenia udziału w debacie należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zostanie zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w Biurze Rady Gminy Urzędzie Gminy Radomsko, pokój nr 6, Radomsko, ul. Piłsudskiego 34.


Przewodniczący Rady Gminy
( - )
Wojciech Łuszczyński

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

INFORMACJA

05‑06‑2020 14:45:42
Dokumenty:
Plik docx Informacja - zgłoszenia udziału w debacie nad raportem o stanie gminy 2.docx
05‑06‑2020 14:47:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Raport o stanie Gminy Radomsko za rok 2019.pdf
05‑06‑2020 14:47:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
682KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wzór zgłoszenia do udziału w debacie.pdf
05‑06‑2020 14:47:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

I N F O R M A C J A

31‑05‑2019 15:00:42

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) wójt gminy co roku w terminie do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji na której podejmowana jestuchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywanyjest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę.


Debata na raportem o stanie Gminy Radomsko za 2018 rok
odbędzie się podczas sesji absolutoryjnej Rady Gminy Radomsko w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 11.00.


W debacie nad raportem o stanie gminy będą mogli wziąć udział nie tylko radni, ale również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany będzie do złożenia Przewodniczącemu Rady Gminy Radomsko (wzór zgłoszenia w załączeniu) pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Zgłoszenia udziału w debacie należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiany raport tj. do 17 czerwca 2019 r. do godz. 15:30, za pośrednictwem Biura Rady Gminy Urzędu Gminy Radomsko, pokój nr 6, Radomsko, ul. Piłsudskiego 34.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wojciech Łuszczyński

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
756KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  31‑05‑2019 12:01:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
07‑06‑2022 11:13:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive