Aktualności


Ostrzeżenie meteorologiczne - opady śniegu!

20‑01‑2023 12:55:06
źródło: (IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr!

04‑01‑2023 13:51:11
źródło: (IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

03‑01‑2023 12:37:06

Urząd Gminy Radomsko  przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia do dnia 31 stycznia 2023 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za 2022 rok oraz uiszczenia I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 31 stycznia 2023 r.

L.p.

Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych

Opłata podstawowa pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego

Opłata podwyższona pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy

1.

o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa

przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł

- opłata wynosi:

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

2.

o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi :

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

3.

o zawartości powyżej 18% alkoholu

przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata wynosi: 2100 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł – opłata wynosi

2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

  źródło:www.biznes.gov.pl    
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

30‑12‑2022 13:50:49

Wójt Gminy Radomsko informuje, iż z dniem 1 stycznia 2023 roku mieszkańcy Gminy Radomsko będą mogli korzystać z darmowej komunikacji miejskiej realizowanej przez MPK Sp. z o.o. w Radomsku.

W celu otrzymania uprawnienia do darmowych przejazdów wymagane jest posiadanie zaktualizowanego biletu w postaci karty elektronicznej lub wyrobienie nowej karty.

Aktualizacja kart wydanych przed 31.12.2022 r. oraz wydawanie nowych kart odbywać się będzie Punktach Obsługi MPK sp. z o.o.:

  1. baza MPK przy ul. Narutowicza 59 w Radomsku,
  2. Urząd Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5.

Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnienia do darmowych przejazdów zobowiązane są dołączyć do wniosku o wydanie biletu- karty elektronicznej dokumentów wymienionych w Uchwale nr XLV/282/2022 Rady Gminy Radomsko z dnia 12 grudnia 2022 r.  m.in.:

- pierwszej strony złożonego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy poprzedzający rok, którego wniosek o wydanie karty dotyczy, wskazującym adres zamieszkania wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość, lub:

- emeryci i renciści: po okazaniu pierwszej strony rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy poprzedzający rok, którego wniosek o wydanie karty dotyczy, wskazującym adres zamieszkania wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość,

- osoby bezrobotne: zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, wskazujące adres zamieszkania wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość,

- w przypadku nieosiągania dochodów: oświadczenie własne o nieosiąganiu dochodów wraz z dokumentem urzędowym potwierdzającym adres zamieszkania lub imiennym rachunkiem za media (energia elektryczna, woda, gaz itp.) wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Uzyskanie biletu-karty będzie wymagało czasu, aby to ułatwić w terminie od dnia 1 do 16 stycznia wprowadzony zostaje okres przejściowy, w którym można będzie w przypadku kontroli legitymować się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym zamieszkanie w Gminie Radomsko.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kurenda

30‑12‑2022 11:16:26

Wójt Gminy Radomsko ogłasza II nabór wniosków dla gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem preferencyjnym paliwa stałego.

Wnioski za okres od 1.01.2023 r. przyjmowane będą od 27 grudnia 2022 do 12 stycznia 2023 r.

Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych uprawnione są osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego. Składający wniosek zobowiązany jest również do złożenia oświadczenia, dotyczącego ilości zakupionego paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Osoby, które dokonały w 2022 roku zakupu węgla w cenie preferencyjnej, mogą wnioskować o zakup w 2023 roku 1,5 tony węgla. Osoby, które takiego zakupu nie dokonały w 2022 roku będą mogły zakupić maksymalnie 3 tony węgla.

Wnioski można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Radomsko (pokój nr 10, II piętro) lub elektronicznie poprzez EPUAP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Formularze wniosków można pobrać osobiście z Sekretariatu Urzędu Gminy Radomsko lub w wersji elektronicznej ze strony: www.bip.gmina-radomsko.pl
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

28‑12‑2022 10:38:07

Informujemy, że w dniu 30 grudnia 2022 r. (piątek) kasa w Urzędzie Gminy Radomsko będzie czynna w godzinach od 7.30 do 12.00.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ostrzeżenie meteorologiczne - Marznące opady!

19‑12‑2022 12:14:26
źródło: (IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ostrzeżenie meteorologiczne -Silny mróz!

13‑12‑2022 12:09:10
źródło: (IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ostrzeżenie meteorologiczne - Marznące opady!

02‑12‑2022 09:36:12
źródło: (IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przedłużenie obowiązywania drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP) - do 28 lutego 2023 r.

30‑11‑2022 20:58:59
Do dnia 28 lutego 2023 roku do godz. 23:59 przedłużo obowiązywanie drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO)oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE–CRP). Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju od dnia 01 grudnia 2022 r. od godziny 00.00.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

  • Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.
  • Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 712 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 72
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Rybak
email: krylik@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 27 07 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  21‑12‑2007 10:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  21‑12‑2007 10:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑01‑2023 12:56:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie