Fundusze Unijne i Krajowe


Tablica informacyjna

18‑01‑2023 14:32:07

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Gmina Radomsko zrealizowała zadanie pn. „Wirtualna strzelnica w m. Kietlin” dofinansowane w ramach dotacji celowej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, które obejmowało adaptację pomieszczeń oraz wyposażenie w multimedialny system szkolno-treningowy wraz z akcesoriami.

Całkowita wartość zadania: 250 000,00 zł

Dofinansowanie: 200 000,00 zł

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Tablica informacyjna

22‑09‑2022 09:41:49

Logo programu Sołectwo na Plus

Gmina Radomsko w 2022 roku z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Lato w Płoszowie” w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Wartość dofinansowania: 12 000,00 zł ,

Celem projektu jest integracja dzieci i młodzieży.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Tablica informacyjna

09‑08‑2022 10:47:16
Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Tablica informacyjna

09‑08‑2022 10:45:51
Tablica informacyjna Budowa wodociągu w m. Klekowiec
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

11‑01‑2022 15:19:12

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Radomsko dotację na realizację zadania  pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Radomsko w 2021 roku”

Całkowity koszt zadania: 24 056,00 PLN

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 16 839,00 PLN

Głównym celem zadania jest usunięcie z terenu Gminy Radomsko i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania ma na celu minimalizację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko oraz poprawę ładu przestrzennego przez usunięcie zalegających płyt azbestowych z posesji mieszkańców Gminy Radomsko.

W wyniku realizacji zadania z terenu Gminy Radomsko zostanie usunięte około 48,112 Mg wyrobów zawierających azbest.

www.zainwestujwekologie.pl