Fundusze Unijne i Krajowe


Informacja

12‑03‑2024 11:28:45

Logo programu NPRC 2.0 i sponsorów

Logo programu NPRC 2.0      W ramach programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 ”- Priorytet 3 szkoły z naszej gminy t.j. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietlinie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzałkowie otrzymały wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczepocicach na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietlinie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzałkowie otrzymały łącznie 5000,00 zł. dotacji, po 2500,00 zł. każda, a Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczepocicach 3000,00 zł. dotacji. Na realizację całego programu placówki te dodatkowo przeznaczą po 625,00 zł. PSP w Kietlinie i PSP w Strzałkowie, a PSP w Szczepocicach 750,00 zł. wkładu własnego

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Tablica informacyjna

18‑01‑2023 14:32:07

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Gmina Radomsko zrealizowała zadanie pn. „Wirtualna strzelnica w m. Kietlin” dofinansowane w ramach dotacji celowej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, które obejmowało adaptację pomieszczeń oraz wyposażenie w multimedialny system szkolno-treningowy wraz z akcesoriami.

Całkowita wartość zadania: 250 000,00 zł

Dofinansowanie: 200 000,00 zł

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Tablica informacyjna

22‑09‑2022 09:41:49

Logo programu Sołectwo na Plus

Gmina Radomsko w 2022 roku z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Lato w Płoszowie” w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Wartość dofinansowania: 12 000,00 zł ,

Celem projektu jest integracja dzieci i młodzieży.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Tablica informacyjna

09‑08‑2022 10:47:16