Fundusze Unijne i Krajowe


„EkoDom- ograniczanie emisji w Gminie Radomsko”

08‑11‑2018 09:30:41

Projekt dofinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Przyznana wysokość dofinansowania w formie dotacji: 731 776,00 PLN

Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 na terenie Gminy Radomsko

www.wfosigw.lodz.pl

www.zainwestujwekologie.pl

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

05‑02‑2018 11:26:01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Radomsko dotację na realizację zadania  pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Radomsko w 2017 roku”

Całkowity koszt zadania: 21 672,00 PLN

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 17 336,00 PLN

Głównym celem zadania jest usunięcie z terenu Gminy Radomsko i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania ma na celu minimalizację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko oraz poprawę ładu przestrzennego przez usunięcie zalegających płyt azbestowych z posesji mieszkańców Gminy Radomsko.

W wyniku realizacji zadania z terenu Gminy Radomsko zostanie usunięte około 61,92 Mg wyrobów zawierających azbest.

www.zainwestujwekologie.pl

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

25‑07‑2017 14:09:26

Do dnia 3 sierpnia 2007 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

 

Dotacja może być przeznaczone m.in. na:

1) Budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych
do prowadzonej działalności;

2) Zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania        
i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;

3) Nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

 

To już kolejna w tym roku dotacja i nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

06‑02‑2017 10:04:12

W związku z dużym zainteresowaniem, informujemy mieszkańców gminy iż istnieje możliwość uzyskania dofinansowania m.in. do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii – 2017

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

06‑02‑2017 10:03:25

Przedstawiamy listę instytucji, które udzielają wsparcia dla osób zagrożonych, przewidzianych do zwolnienia oraz zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Projekty skierowane są do mieszkańców województwa łódzkiego. Obejmują wsparcie w postaci szkoleń, doradztwa, staży, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

http://wuplodz.praca.gov.pl/documents/1135458/4025217/lista%20instytucji%20udzielaj%C4%85cych%20wsparcia.pdf/3ead82af-39e5-4219-ba62-143871bb6af5?t=1483958167707

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

06‑02‑2017 10:02:40

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, dzięki wsparciu ze środków unijnych uruchomiła internetową bazę zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje.

Baza stanowi podstawowe narzędzie umożliwiające pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (tzw. podmiotowe systemy finansowania).

Dzięki temu każdy zainteresowany skorzystaniem z opublikowanej oferty usług rozwojowych ma możliwość łatwego i szybkiego odnalezienia usługi dopasowanej do swoich potrzeb.

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ten temat pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ i rejestracji w serwisie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/login

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

12‑01‑2017 14:17:13

Nie bój się zmian!
Skorzystaj ze wsparcia oferowanego w ramach Regionalnego Programu dla Łódzkiego.
Jeżeli jesteś osobą, która:
• utraciła pracę w okresie ostatnich 6 miesięcy
• jest przewidziana do zwolnienia lub zagrożona zwolnieniem z pracy
• zamieszkuje lub pracuje na obszarze województwa łódzkiego

lista poniżej jest dla Ciebie.
http://bit.ly/2j3L5qa

obrazek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

12‑01‑2017 14:27:18

„Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił  konkurs na projekty ułatwiające powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.”

Szczegóły na stronie www.rpo.lodzkie.pl

obrazek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  12‑01‑2017 14:16:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  12‑01‑2017 14:16:42
Data ostatniej aktualizacji:
11‑08‑2020 13:57:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie