Fundusze Unijne i Krajowe


Informacja

06‑02‑2017 10:04:12

W związku z dużym zainteresowaniem, informujemy mieszkańców gminy iż istnieje możliwość uzyskania dofinansowania m.in. do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii – 2017

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

06‑02‑2017 10:03:25

Przedstawiamy listę instytucji, które udzielają wsparcia dla osób zagrożonych, przewidzianych do zwolnienia oraz zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Projekty skierowane są do mieszkańców województwa łódzkiego. Obejmują wsparcie w postaci szkoleń, doradztwa, staży, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

http://wuplodz.praca.gov.pl/documents/1135458/4025217/lista%20instytucji%20udzielaj%C4%85cych%20wsparcia.pdf/3ead82af-39e5-4219-ba62-143871bb6af5?t=1483958167707

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

06‑02‑2017 10:02:40

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, dzięki wsparciu ze środków unijnych uruchomiła internetową bazę zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje.

Baza stanowi podstawowe narzędzie umożliwiające pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (tzw. podmiotowe systemy finansowania).

Dzięki temu każdy zainteresowany skorzystaniem z opublikowanej oferty usług rozwojowych ma możliwość łatwego i szybkiego odnalezienia usługi dopasowanej do swoich potrzeb.

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ten temat pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ i rejestracji w serwisie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/login

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

12‑01‑2017 14:17:13

Nie bój się zmian!
Skorzystaj ze wsparcia oferowanego w ramach Regionalnego Programu dla Łódzkiego.
Jeżeli jesteś osobą, która:
• utraciła pracę w okresie ostatnich 6 miesięcy
• jest przewidziana do zwolnienia lub zagrożona zwolnieniem z pracy
• zamieszkuje lub pracuje na obszarze województwa łódzkiego

lista poniżej jest dla Ciebie.
http://bit.ly/2j3L5qa

obrazek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

12‑01‑2017 14:27:18

„Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił  konkurs na projekty ułatwiające powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.”

Szczegóły na stronie www.rpo.lodzkie.pl

obrazek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  12‑01‑2017 14:16:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  12‑01‑2017 14:16:42
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2020 11:48:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie