Strategia Rozwoju Gminy Radomsko do 2030 roku


Plik pdf Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji
08‑09‑2021 15:09:29

Działając na podstawie art. 6 ust 6. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057). Wójt Gminy Radomsko w załączeniu przedstawia sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Radomsko do 2030 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja

02‑07‑2021 13:32:19

        Logo Gmina Radomsko                        

Szanowni Państwo,

      Mieszkańcy Gminy Radomsko

 

 

Strategia rozwoju Gminy  to jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych, który pozwala znaleźć odpowiedź na pytanie: co władze samorządowe powinny zrobić, aby Gmina Radomsko mogła lepiej funkcjonować i rozwijać się w przyszłości.

 Aby dokument ten odzwierciedlał rzeczywiste potrzeby i aspiracje danej społeczności, musi uwzględniać również sugestie i uwagi mieszkańców naszej gminy jak i pozostałych interesariuszy których dotyczy.

W chwili obecnej przedkładamy Państwu do konsultacji projekt Strategii Rozwoju Gminy Radomsko do 2030 roku (wraz z formularzem do zgłaszania uwag).  Projekt strategii wraz z diagnozą społeczno – gospodarczą i przestrzenną Gminy zawiera między innymi,   scenariusze rozwoju Gminy, jej wizję oraz misję, cele strategiczne, kierunki działań oraz konkretne projekty inwestycyjne w określonej perspektywie czasowej. Przedkładany dokument strategii obejmuje okres obowiązywania nowego budżetu Unii Europejskiej zgodnie z perspektywą finansową na lata 2021 -2027 włączając w to zasadę n+3.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Radomsko do 2030 roku (wraz z formularzem do zgłaszania uwag) jest umieszczony w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy Radomsko a w wersji papierowej wyłożony do wglądu w Sekretariacie Urzędu Gminy Radomsko, ul. Piłsudskiego 34  

Uzupełniony i podpisany formularz można przesyłać na adres e-mail: sekretariat@gmina-radomsko.pl  lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Radomsko w godzinach pracy urzędu do dnia 9 sierpnia 2021r.

Formularze niepodpisane lub wypełnione nieczytelnie, jak również niezawierające uzasadnienia nie będą brane pod uwagę.

Spotkanie konsultacyjne w trybie stacjonarnym z zainteresowanymi mieszkańcami Gminy Radomsko oraz pozostałymi interesariuszami odbędzie się dnia 15 lipca 2021 r. o godz. 16:00 na sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Radomsko, ul. Piłsudskiego 34.

Zachęcam do zgłaszania własnych uwag i sugestii na dołączonym formularzu oraz bezpośrednio na spotkaniu konsultacyjnym w Urzędzie Gminy.

 

                                                                                                                       W Ó J T

                                                                                                                            /-/

                                                                                                                 Roman Radczyc

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  02‑07‑2021 13:31:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  02‑07‑2021 13:31:54
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2021 15:10:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie