Informacje nieudostępnione


Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z dnia 8 października 2001 r. z późn. zm.) informuje, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy Radomsko w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  1. wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radomsko
  2. udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Gminy Radomsko, w pokoju nr 10

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie. Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów gminy.

O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radomsko, wywieszenie następuje nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  21‑09‑2007 10:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  21‑09‑2007 10:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑10‑2008 09:42:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie