Fundusze Unijne i Krajowe


Informacja

16‑09‑2019 11:10:05

Gmina Radomsko w 2018 roku z budżetu Województwa Łódzkiego otrzymała dofinansowanie na realizację 3 małych projektów w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich:

  1. W sołectwie Strzałków zrealizowano projekt pn. : „ĆWICZ Z MAMĄ I TATĄ”
  2. W Sołectwie Szczepocice pn. „Z sąsiadem po zdrowie”
  3. W sołectwie Kietlin pn: „Razem aktywni”

Głównym celem wszystkich projektów było zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectw w taki sposób, aby stworzyło ono miejsce i warunki do integracji lokalnej społeczności poprzez aktywny wypoczynek.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

03‑07‑2019 12:19:28

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Radomsko dotację na realizację zadania  pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Radomsko w 2019 roku”

Całkowity koszt zadania: 10 783,00 PLN

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 9 705,00 PLN

Głównym celem zadania jest usunięcie z terenu Gminy Radomsko i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania ma na celu minimalizację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko oraz poprawę ładu przestrzennego przez usunięcie zalegających płyt azbestowych z posesji mieszkańców Gminy Radomsko.

W wyniku realizacji zadania z terenu Gminy Radomsko zostanie usunięte około 35,126 Mg wyrobów zawierających azbest.

www.zainwestujwekologie.pl

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

26‑11‑2018 14:31:44

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Radomsko dotację na realizację zadania  pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radomsko”

Całkowity koszt zadania: 10 800,00 PLN

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 6 480,00 PLN

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Radomsko jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na działaniach mających na celu:

  • redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń do powietrza,
  • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • redukcję zużycia energii (podniesienie efektywności energetycznej).

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

08‑11‑2018 12:41:49

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Radomsko dotację na realizację zadania  pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Radomsko w 2018 roku”

Całkowity koszt zadania: 7 000,00 PLN

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 6 300,00 PLN

Głównym celem zadania jest usunięcie z terenu Gminy Radomsko i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania ma na celu minimalizację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko oraz poprawę ładu przestrzennego przez usunięcie zalegających płyt azbestowych z posesji mieszkańców Gminy Radomsko.

W wyniku realizacji zadania z terenu Gminy Radomsko zostanie usunięte około 19,5 Mg wyrobów zawierających azbest.

www.zainwestujwekologie.pl

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„EkoDom- ograniczanie emisji w Gminie Radomsko”

08‑11‑2018 09:30:41

Projekt dofinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Przyznana wysokość dofinansowania w formie dotacji: 731 776,00 PLN

Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 na terenie Gminy Radomsko

www.wfosigw.lodz.pl

www.zainwestujwekologie.pl

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

05‑02‑2018 11:26:01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Radomsko dotację na realizację zadania  pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Radomsko w 2017 roku”

Całkowity koszt zadania: 21 672,00 PLN

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 17 336,00 PLN

Głównym celem zadania jest usunięcie z terenu Gminy Radomsko i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania ma na celu minimalizację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko oraz poprawę ładu przestrzennego przez usunięcie zalegających płyt azbestowych z posesji mieszkańców Gminy Radomsko.

W wyniku realizacji zadania z terenu Gminy Radomsko zostanie usunięte około 61,92 Mg wyrobów zawierających azbest.

www.zainwestujwekologie.pl

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

25‑07‑2017 14:09:26

Do dnia 3 sierpnia 2007 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

 

Dotacja może być przeznaczone m.in. na:

1) Budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych
do prowadzonej działalności;

2) Zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania        
i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;

3) Nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

 

To już kolejna w tym roku dotacja i nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

06‑02‑2017 10:04:12

W związku z dużym zainteresowaniem, informujemy mieszkańców gminy iż istnieje możliwość uzyskania dofinansowania m.in. do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii – 2017

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

06‑02‑2017 10:03:25

Przedstawiamy listę instytucji, które udzielają wsparcia dla osób zagrożonych, przewidzianych do zwolnienia oraz zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Projekty skierowane są do mieszkańców województwa łódzkiego. Obejmują wsparcie w postaci szkoleń, doradztwa, staży, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

http://wuplodz.praca.gov.pl/documents/1135458/4025217/lista%20instytucji%20udzielaj%C4%85cych%20wsparcia.pdf/3ead82af-39e5-4219-ba62-143871bb6af5?t=1483958167707

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  12‑01‑2017 14:16:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
16‑09‑2019 11:10:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive