Fundusze Unijne i Krajowe


Informacja

11‑08‑2020 13:56:15

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzałkowie”

Nr umowy: UDA-RPLD.04.02.02-10-0069/19-00

Gmina Radomsko uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzałkowie”.

 

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IV „Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie: IV.2 „Termomodernizacja budynków”

 

Całkowita wartość projektu: 971 969,20 PLN

Dotacja z EFRR: 670 492,78 PLN

Celem projektu jest: “Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy poprzez działania termomodernizacyjne zmierzające do ograniczenia emisji i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii”.

 

Do celów szczegółowych/pośrednich, pośrednich można zaliczyć:

•    ochronę atmosfery i powierza poprzez modernizację systemu grzewczego,

  • udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzałkowie,

•    zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku,

•    spadek emisji gazów cieplarnianych,

•    zaoszczędzenie energii elektrycznej,

•    zmniejszenie zużycia energii końcowej,

•    ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych,

•    poprawa jakości życia mieszkańców,

•    poprawa jakości korzystania z budynku użyteczności publicznej,

•    ochrona zdrowia,

•    poprawa estetyki w przestrzeni publicznej,

•    poprawa wizerunku gminy.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

11‑08‑2020 13:52:51

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Projekt pn.:Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Radomsko”

Nr umowy: UDA-RPLD.04.02.02-10-0068/19-00

 

Gmina Radomsko uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Radomsko”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IV „Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie: IV.2 „Termomodernizacja budynków”

 

Całkowita wartość projektu: 832 624,75 PLN

Dotacja z EFRR: 572 978,23 PLN

Celem projektu jest: “Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy poprzez działania termomodernizacyjne zmierzające do ograniczenia emisji i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii”.

 

Do celów szczegółowych/pośrednich, pośrednich można zaliczyć:

•    ochronę atmosfery i powierza poprzez wymianę źródła ciepła,

  • udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej dla budynku Urzędu Gminy Radomsko,

•    zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku,

•    spadek emisji gazów cieplarnianych,

•    zaoszczędzenie energii elektrycznej,

•    zmniejszenie zużycia energii końcowej,

•    ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych,

•    poprawa jakości życia mieszkańców,

•    poprawa jakości korzystania z budynku użyteczności publicznej,

•    ochrona zdrowia,

•    poprawa estetyki w przestrzeni publicznej,

•    poprawa wizerunku gminy.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

06‑08‑2020 12:28:48

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Dzięki dofinansowaniu, które Gmina Radomsko otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”  projekt grantowy Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zakupiono 37 laptopów, 22 tablety oraz 7 modemów dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł: 59 996,14 złotych.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII w Gminie Radomsko

11‑02‑2020 11:37:57
Dokumenty:
Plik pdf Deklaracja zgloszeniowa (1).doc.pdf
11‑02‑2020 11:48:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Umowa uzyczenia OZE.docx.pdf
11‑02‑2020 11:48:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
75KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zalacznik nr 1.pdf
12‑02‑2020 16:25:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
470KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin OZE_.pdf
25‑02‑2020 07:35:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja

23‑12‑2019 09:14:52

Gmina Radomsko w 2019 roku z budżetu Województwa Łódzkiego otrzymała dofinansowanie na realizację 3 małych projektów w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich:

    W sołectwie Kietlin zrealizowano projekt pn. : „KINO w REMIZIE”

    W Sołectwie Płoszów pn. „Wiem co jem”

    W sołectwie Strzałków pn: „Podniesienie walorów estetycznych centrum sołectwa Strzałków”

Głównym celem wszystkich projektów były działania służące integracji lokalnej społeczności.

https://www.lodzkie.pl/files/177/LOGO_1.png

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

16‑09‑2019 11:10:05

Gmina Radomsko w 2018 roku z budżetu Województwa Łódzkiego otrzymała dofinansowanie na realizację 3 małych projektów w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich:

  1. W sołectwie Strzałków zrealizowano projekt pn. : „ĆWICZ Z MAMĄ I TATĄ”
  2. W Sołectwie Szczepocice pn. „Z sąsiadem po zdrowie”
  3. W sołectwie Kietlin pn: „Razem aktywni”

Głównym celem wszystkich projektów było zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectw w taki sposób, aby stworzyło ono miejsce i warunki do integracji lokalnej społeczności poprzez aktywny wypoczynek.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

03‑07‑2019 12:19:28

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Radomsko dotację na realizację zadania  pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Radomsko w 2019 roku”

Całkowity koszt zadania: 10 783,00 PLN

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 9 705,00 PLN

Głównym celem zadania jest usunięcie z terenu Gminy Radomsko i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania ma na celu minimalizację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko oraz poprawę ładu przestrzennego przez usunięcie zalegających płyt azbestowych z posesji mieszkańców Gminy Radomsko.

W wyniku realizacji zadania z terenu Gminy Radomsko zostanie usunięte około 35,126 Mg wyrobów zawierających azbest.

www.zainwestujwekologie.pl

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

26‑11‑2018 14:31:44

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Radomsko dotację na realizację zadania  pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radomsko”

Całkowity koszt zadania: 10 800,00 PLN

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 6 480,00 PLN

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Radomsko jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na działaniach mających na celu:

  • redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń do powietrza,
  • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • redukcję zużycia energii (podniesienie efektywności energetycznej).

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

08‑11‑2018 12:41:49

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Radomsko dotację na realizację zadania  pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Radomsko w 2018 roku”

Całkowity koszt zadania: 7 000,00 PLN

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 6 300,00 PLN

Głównym celem zadania jest usunięcie z terenu Gminy Radomsko i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania ma na celu minimalizację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko oraz poprawę ładu przestrzennego przez usunięcie zalegających płyt azbestowych z posesji mieszkańców Gminy Radomsko.

W wyniku realizacji zadania z terenu Gminy Radomsko zostanie usunięte około 19,5 Mg wyrobów zawierających azbest.

www.zainwestujwekologie.pl

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  12‑01‑2017 14:16:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
11‑08‑2020 13:57:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive