Fundusze Unijne i Krajowe


Informacja

11‑01‑2022 15:19:12

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Radomsko dotację na realizację zadania  pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Radomsko w 2021 roku”

Całkowity koszt zadania: 24 056,00 PLN

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 16 839,00 PLN

Głównym celem zadania jest usunięcie z terenu Gminy Radomsko i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania ma na celu minimalizację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko oraz poprawę ładu przestrzennego przez usunięcie zalegających płyt azbestowych z posesji mieszkańców Gminy Radomsko.

W wyniku realizacji zadania z terenu Gminy Radomsko zostanie usunięte około 48,112 Mg wyrobów zawierających azbest.

www.zainwestujwekologie.pl

Logow WFOŚIGW w Łodzi

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

03‑12‑2021 11:59:38
Dofinansowanie z budżetu Państwa przebudowy drogi w m. Bobry
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

03‑12‑2021 11:56:56
Dofinansowanie z budżetu Państwa przebudowy chodnika i przejść dla pieszych w Strzałkowie
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

12‑11‑2021 11:13:57

  https://www.bn.org.pl/download/image/1636041591.jpg

W ramach programu –„ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 ”- Priorytet 3 dwie szkoły z naszej gminy otrzymały wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Kietlinie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego  w Strzałkowie otrzymały 8000,00 zł. dotacji, po 4000,00 zł. każda. Na realizację całego programu placówki te dodatkowo przeznaczą po 1000,00 zł. wkładu własnego.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

19‑10‑2021 08:51:50
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

19‑10‑2021 08:37:35