2006 rok


Zarządzenie nr 25/2005 z dnia 2005-11-14

w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1,art.52 ust 1,1a i 2 i art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142 poz. 1591,- z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806,-z 2003 r Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568,- z 2004 r Dz.U. Nr 102 poz.1055; Nr 116 poz.1203,- z 2005 R Dz.U. Nr 175 poz.1457) oraz art.112,119, 120 i 121 ust. 1, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2003r Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391,Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611 i Nr 189 poz.1851, z 2004 r Nr 93 poz.890; Nr 121 poz. 1264; Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz.2135, Nr 273 poz.2703, z 2005 r Nr 14 poz.114, Nr 64 poz.565), oraz Uchwały Nr VII/24/95 Rady Gminy Radomsko z dni 27 stycznia 1995 r w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Radomsko oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - Wójt Gminy Radomsko zarządza co następuje:

§ 1.

Ustalam projekt budżetu na rok budżetowy 2006

§ 2.

Ustalam projekt dochodów budżetu gminy w wysokości 9 650 659 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ustalam projekt wydatków budżetu gminy w wysokości 10 157 529,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ustalam deficyt budżetowy w kwocie 506 870,- zł, który sfinansowany zostanie pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi i kredytem bankowym.

§ 5.

Ustalam kwotę przychodów w kwocie 1 215 205,- zł, ustalam kwotę rozchodów związanych ze spłatą pożyczki w kwocie 708 335,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Prognozę długu na dzień 31 grudnia 2006 roku i lata następne przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

1. Ustalam projekt planu nakładów na inwestycje gminne realizowane w roku budżetowym w kwocie 205 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalam projekt limitu wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

1. Dochody ustalone w §1 zrządzenia obejmują dochody związane z realizacją zadań zleconych w drodze ustawy w kwocie 1 769 414,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki ustalone w § 2 zrządzenia obejmują wydatki związane z realizacją zadań zleconych w drodze ustawy w kwocie 1 769 414,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
3.Ustalam projekt planu finansowego - dochód z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazywaniu do budżetu państwa w kwocie 16 150,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
§ 6.Ustalam projekt planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 411 432,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Ustalam kwotę dotacji celowych przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Urzędu Miasta Radomska na prowadzenie gimnazjum w kwocie -13 400,- zł

§ 8.

Ustalam wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56.000,- zł które przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki Przeciwalkoholowej.

§ 9.

Ustalam rezerwę ogólną w kwocie -96 400,- zł

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Pliki do pobrania:

Plik pdf Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Radomsko na dzień 31.10.2005 roku
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
106KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Radomsko na 2006 rok
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt uchwały w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2006 rok
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
86KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3 i 4
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 5 i 6
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 7
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
105KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 8
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zestawienie planu dochodów na 2006 rok
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
59KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  26‑09‑2007 09:27:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2007 09:27:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive