za rok 2022


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
644KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia

06‑04‑2023 09:45:54
Dokumenty:
Plik pdf Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r..pdf
16‑05‑2023 13:48:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
120KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu.pdf
06‑04‑2023 09:46:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja dot. mienia.pdf
06‑04‑2023 09:46:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
374KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zestawienie mienia za 2022 r..pdf
06‑04‑2023 09:46:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
426KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r..pdf
24‑04‑2023 14:56:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
697KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Roczne sprawozdania finansowe

24‑03‑2023 11:38:54
Dokumenty:
Plik pdf Bilans z wykonania budżetu za 2022 r..pdf
24‑03‑2023 11:39:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
134KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Bilans z wykonania budżetu za 2022r. - korekta .pdf
24‑04‑2023 14:54:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
135KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Bilans jednostki za 2022 r. - zbiorczo.pdf
26‑04‑2023 07:54:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
167KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Inform.opisowa do bilansu za 2022 r.- zbiorczo.pdf
26‑04‑2023 07:54:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
461KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rach. Zysków i Strat za 2022 r.-zbiorczo.pdf
26‑04‑2023 07:54:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
143KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zestaw. zmian w funduszu jedn. za 2022 r. - zbiorczo.pdf
26‑04‑2023 07:54:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
129KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Bilans skonsolidowany za 2022 r..pdf
22‑05‑2023 08:25:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
147KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Roczne jednostkowe sprawozdania finansowe - Urząd Gminy

28‑03‑2023 12:41:59
Dokumenty:
Plik pdf Bilans jednostki budżetowej za 2022 r. - Urząd Gm..pdf
28‑03‑2023 12:44:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
165KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Inform.opisowa do bilansu za 2022 r. - Urząd Gm..pdf
28‑03‑2023 12:44:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
496KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rachunek Zysków i Strat za 2022 r. - Urząd Gm..pdf
28‑03‑2023 12:44:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
140KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zestawienie zmian w funduszu za 2022 r. - Urząd Gm..pdf
28‑03‑2023 12:44:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
126KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja opisowa do bilansu za 2022r. Urz.Gm. - korekta.pdf
24‑04‑2023 14:55:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
497KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja opisowa do bilansu - Urząd Gminy - korekta.pdf
26‑04‑2023 07:54:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
497KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Sprawozdania za IV kw. 2022 r.

16‑02‑2023 12:16:17
Dokumenty:
Plik pdf Sprawozdanie Rb-Z za IV kw. 2022 r.pdf
16‑02‑2023 12:16:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
105KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Sprawozdanie Rb-NDS za IV kw. 2022 r.pdf
16‑02‑2023 12:16:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
165KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Sprawozdanie Rb-N za IV kw. 2022 r.pdf
16‑02‑2023 12:16:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
261KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Sprawozdanie Rb-28S za IV kw. 2022 r.pdf
16‑02‑2023 12:16:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Sprawozdanie Rb-27S za IV kw. 2022 r.pdf
16‑02‑2023 12:16:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
669KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-28S za 2022 r. korekta.pdf
13‑03‑2023 08:34:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-NDS za IV kw. 2022 - korekta.pdf
17‑03‑2023 08:19:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
165KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-27S za IV kw. 2022r..pdf
24‑03‑2023 11:34:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
669KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-N za IV kw. 2022r..pdf
24‑03‑2023 11:34:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
262KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-NDS za IV kw.2022 r..pdf
24‑03‑2023 11:34:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
165KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Sprawozdania za III kw. 2022 r.

20‑10‑2022 08:11:39
Dokumenty:
Plik pdf Rb-Z za III kw..pdf
24‑10‑2022 08:12:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
103KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-NDS za III kw..pdf
24‑10‑2022 08:12:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
161KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-N za III kw..pdf
24‑10‑2022 08:12:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
262KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-28S za III kw..pdf
24‑10‑2022 08:12:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-27S za III kw..pdf
24‑10‑2022 08:12:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
645KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kwartalna inf. o umorzeniach należności niepodatkowych za III kw. 2022 r..pdf
24‑10‑2022 08:12:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
408KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
372KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja z wykonania WPF za I półrocze 2022

19‑09‑2022 14:11:32
Dokumenty:
Plik pdf Informacja WPF za I półrocze 2022r.pdf
19‑09‑2022 14:11:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
192KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik do inform. WPF.pdf
19‑09‑2022 14:11:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
323KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półr.2022

19‑09‑2022 14:10:07
Dokumenty:
Plik pdf Informacja opisowa z wyknania budżetu za I półr. 2022r..pdf
19‑09‑2022 14:11:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
411KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1 do inform. z wyk.budżetu za I półr. 2022r..pdf
19‑09‑2022 14:11:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
504KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2 do inform. z wyk.budżetu za I półr. 2022r..pdf
19‑09‑2022 14:11:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
422KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3 do inform. z wyk.budżetu za I półr. 2022r..pdf
19‑09‑2022 14:11:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
553KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4 do inform. z wyk.budżetu za I półr. 2022r..pdf
19‑09‑2022 14:11:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
323KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 5 do inform. z wyk.budżetu za I półr. 2022r..pdf
19‑09‑2022 14:11:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
261KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
404KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  21‑04‑2022 09:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
22‑05‑2023 13:44:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive