Aktualności, informacje

Aktualności i informacje z zakresu gospodarki odpadami

Informacja

30‑07‑2019 12:50:50

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 r.

  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,000%
  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 42,411%
  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100,000%
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

30‑07‑2019 12:49:25

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 r.

  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,000%
  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 34,835%
  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100,000%
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
717KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK ZA ODPADY KOMUNALNE

14‑02‑2019 11:06:31

W związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Radomsko w ramach rozstrzygniętego  przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,  Rada Gminy Radomsko przyjęła uchwałą  NR  V/38/2019  Rady  Gminy  Radomsko  z  dnia 22 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy Radomsko z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Radomsko ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2019 poz.750).

Zmienione stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 marca 2019r.

 Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca:                         

Selektywna zbiórka odpadów

Brak selektywnej zbiórki odpadów

16,00 zł

30,00 zł

 

Powyższa zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji.

Do właścicieli nieruchomości zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Równocześnie informuję, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy w ciągu 14 dni złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

27‑11‑2018 09:30:22

Dla potrzeb oceny świadomości i zachowań ekologicznych naszych mieszkańców jest przeprowadzana anonimowa ankieta dostępna do wypełnienia na stronie internetowej w formie linku:

https://goo.gl/forms/Z6D5rMxZN8RpygfG3 lub na stronie internetowej www.pgk-radomsko.pl

Planowany okres przeprowadzania ankiety ustala się do 17 grudnia 2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
336KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
249KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja

13‑12‑2017 09:43:26
Informacja PGK Sp.z o.o w sprawie zmiany ilości PSZOK w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

13‑12‑2017 09:42:16

Informuje się mieszkańców Gminy Radomsko, że wg. harmonogramu wywozu odpadów komunalnych na rok 2018, tj. od dn. 01.01.2018r. odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić w workach koloru brązowego ( resztki żywności, odpady po owocach  i warzywach, obierki, skorupki jajek, fusy kawy i herbaty.). 

Worki, na odpady biodegradowalne można otrzymać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy, budynek A, pokój nr 2.

Bezwzględnie zabrania się wrzucania odpadów ulegających biodegradacji do pojemników na odpady zmieszane.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  01‑07‑2013 13:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑07‑2019 12:51:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive