Aktualności, informacje

Aktualności i informacje z zakresu gospodarki odpadami

Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

22‑10‑2019 13:33:27

Wykaz podmiotów posiadających wymagane zezwolenia na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Radomsko:

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul.Stara Droga 85, 97-500 Radomsko

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się podczas objazdowej zbiórki odpadów sprzed terenu nieruchomości. Zbiórka 4 razy w roku wg. harmonogramu wywozu

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać również w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zorganizowanym w miejscowości Płoszów, u.Jeżynowa 40, 97-500 Radomsko

     2.  Firma Handlowo – Usługowa , Andrzej Bajor ul. Ogrodowa 64a, 42-202 Częstochowa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dane o osiągniętych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku dla firm, przedsiębiorców. Poziomy zostały obliczone dla poszczególnych rodzajów odpadów na podstawie sprawozdań przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Radomska.

22‑10‑2019 10:57:20
Dokumenty:
Plik pdf Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla przedsiębiorców – inne niż niebezpieczne odpady budowlane.pdf
22‑10‑2019 10:57:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
188KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla przedsiębiorców - papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło.pdf
22‑10‑2019 10:57:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
190KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla przedsiębiorców – odpady ulegające biodegradacji_653076.pdf
22‑10‑2019 15:24:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
189KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja

30‑07‑2019 12:50:50

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 r.

  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,000%
  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 42,411%
  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100,000%
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

30‑07‑2019 12:49:25

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 r.

  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,000%
  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 34,835%
  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100,000%
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
717KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK ZA ODPADY KOMUNALNE

14‑02‑2019 11:06:31

W związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Radomsko w ramach rozstrzygniętego  przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,  Rada Gminy Radomsko przyjęła uchwałą  NR  V/38/2019  Rady  Gminy  Radomsko  z  dnia 22 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy Radomsko z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Radomsko ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2019 poz.750).

Zmienione stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 marca 2019r.

 Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca:                         

Selektywna zbiórka odpadów

Brak selektywnej zbiórki odpadów

16,00 zł

30,00 zł

 

Powyższa zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji.

Do właścicieli nieruchomości zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Równocześnie informuję, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy w ciągu 14 dni złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

27‑11‑2018 09:30:22

Dla potrzeb oceny świadomości i zachowań ekologicznych naszych mieszkańców jest przeprowadzana anonimowa ankieta dostępna do wypełnienia na stronie internetowej w formie linku:

https://goo.gl/forms/Z6D5rMxZN8RpygfG3 lub na stronie internetowej www.pgk-radomsko.pl

Planowany okres przeprowadzania ankiety ustala się do 17 grudnia 2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
336KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
249KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja

13‑12‑2017 09:43:26
Informacja PGK Sp.z o.o w sprawie zmiany ilości PSZOK w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 21 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  01‑07‑2013 13:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  01‑07‑2013 13:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑10‑2019 08:03:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie